Z Bogiem za pan brat

Wiara jest centrum życia wielu ludzi. Stanowi podporę w trudnych momentach, daje upust radości, gdy dzieje się coś dobrego. Czasami Bóg może wydawać się odległy i nieznany, dlatego warto rozwijać swoją wiarę i wiedzę o Bogu i religii już na wczesnym poziomie edukacji. 
Podręcznik Poznaję Boży Świat autorstwa Krzysztofa Mieleckiego pozwala młodym wiernym lepiej poznać Boga i być może uczynić z niego swojego powiernika, przyjaciela. Pokazuje, że Boga nie trzeba się bać. 

Co zawiera podręcznik? 

Do dyspozycji uczniów i nauczycieli jest 60 tematów zawierających zarówno lekcje, jak i ćwiczenia do nich. Wiadomości są przedstawione w sposób prosty i przyjazny, tak aby zachęcić młode umysły do nauki, również przez zabawę. 
Specjalnie dobrane teksty biblijne przybliżają słowa Pisma Świętego w prosty i przyjemny sposób. 

Treści w podręczniku Poznaję Boży Świat zostały urozmaicone przez dodanie licznych fotografii i infografik. Ułatwia to naukę i wprowadza ciekawe urozmaicenie w toku długich lekcji. W połączeniu z praktycznymi ćwiczeniami i tekstami biblijnymi podręcznik stanowi bardzo dobry wybór do nauki religii w szkole podstawowej. 

Bliżej Boga

W wierze tak samo jak we wszystkich praktykach ważna jest regularność. Zwłaszcza w obecnych, trudnych dla wierzących czasach ważne jest, aby rozwijać wiarę i szerzyć ją jak najdalej. Umocnieni w wierze członkowie kościoła to mocny Kościół. Umacnianie i rozwój już od najmłodszych lat sprawia, że w przyszłości młodym ludziom łatwiej jest zwrócić się do wspólnoty i do Boga w trudnych chwilach. Dzięki temu ich życie kwitnie a oni, mając silne wsparcie, mogą sięgać dalej po swoje cele i się bezpiecznie rozwijać. 

Świat stworzony przez Boga został przez Niego zaprojektowany dla ludzi. Poznając go młodzi uczniowie mogą wzrastać w wierze, miłości i radości. Wielu z nich już na wczesnym etapie edukacji odnajdzie swoje powołanie, a cały proces nauki powinien stanowić wsparcie w tych dążeniach i zapewniać stabilny start w przyszłość dla wszystkich. 

Poznaję boży świat – podręcznik do religii dla klas pierwszych szkół podstawowych

Poznaję boży świat książka (wydawnictwo Jedność) autorstwa Elżbiety Kondrak i Krzysztofa Mielnickiego to podręcznik przeznaczony dla uczniów i uczennic klasy pierwszej szkoły podstawowej. 

 

O podręczniku

Publikacja składa się z 60 mini-bloków poruszających różne tematu dotyczące podstaw religii rzymsko-katolickiej. Uczeń nabywa podstawową wiedzę biblijną (z zakresu Starego i Nowego Testamentu) oraz przybliżona mu zostaje esencjonalna teologia, najważniejsze zagadnienia związane z wiarą katolicką oraz rola Boga, Jezusa, Ducha Świętego oraz Sakramentów w życiu każdego człowieka. Podręcznik stworzony został w duchu franciszkańskim, skupia się na ukazaniu piękna świata oraz harmonii, jaką Stwórca w nim zawarł. Autorzy przede wszystkim pragną ukazać korzyści, jakie niesie relacja z Bogiem, dla dobrostanu duchowego i psychicznego każdego dziecka i każdego dorosłego. 

Podręcznik charakteryzuje bogata, kolorowa szata graficzna przyjazna dziecięcemu czytelnikowi. Liczne ilustracje, komiksy, infografiki oraz zdjęcia nie tylko dopełniają treść, ale i wzmagają proces nauki w sposób przyjemny i intuicyjny dla młodego ucznia. Przybliżone zostają biblijne historie, postać Jezusa Chrystusa wraz z wyjaśnieniem jego boskości i ofiary, sylwetki i życiorysy błogosławionych i świętych. Znaczenie Mszy świętej, każdego Sakramentu 

Dodatkową zaletą publikacji, która zarazem pozwala utrwalić, ugruntować i rozwinąć wiedzę, są liczne ćwiczenia umieszczone w każdym mini-bloku. Dzięki temu jedna książka pełni zarazem funkcję podręcznika i zeszytu ćwiczeń.

 

Zalety podręcznika Poznaję boży świat:

  • zrozumiały tematyczny układ treści
  • każdy z 60 mini-działów oprócz treści merytorycznej zawiera ćwiczenia
  • przyjazna dzieciom szata graficzna, liczne ilustracje ułatwiające zrozumienie tematu, zdjęcia oraz infografiki
  • język dostosowany do dziecięcego odbiorcy
  • podręcznik porusza kwestie najważniejsze i najbardziej kluczowe w taki sposób, aby uniknąć zmęczenia materiałem
  • franciszkański duch publikacji czyni z niej lekturę ciekawą i przyjemną
Poznać i zrozumieć chrześcijaństwo

Książka “Poznaję boży świat” to podręcznik wraz z ćwiczeniami dla uczniów klasy pierwszej szkoły podstawowej. Zredagowany został przez Elżbietę Kondrak oraz księdza Krzysztofa Mielnickiego. Zawiera fragmenty Pisma Świętego, zdjęcia, ilustracje, a także tekst, który dzieci mają uzupełnić.

Nauka i rozwój w duchu katolicyzmu

Dzieci wczesnoszkolne dopiero poznają otaczający je świat. Budzi się w nich mnóstwo pytań, również natury egzystencjalnej. Mali uczniowie są ciekawi, skąd wzięli się na świecie, jak powstał świat oraz jaki sens ma śmierć człowieka. Religia udziela odpowiedzi na te pytania i wskazuje właściwą drogę. Dzieci są zafascynowane otaczającymi je zjawiskami, które dopiero poznają. Warto, aby wiedziały, że to właśnie Bóg to wszystko stworzył, aby mogły szczerze się modlić i dziękować mu za piękno świata. Wiara w Boga pomaga dzieciom także w zrozumieniu trudnych dla nich sytuacji, np. choroby, śmierci bliskiej osoby czy ukochanego zwierzaka. Uczniowie wczesnoszkolni powinni wiedzieć, że wszystko ma jakiś cel, nawet cierpienie i że w trudnych sytuacjach należy pokładać nadzieję w Bogu, który ma plan wobec każdego człowieka.

Podręcznik uczy wartości katolickich. Pokazuje dzieciom, jak ważne są w życiu więzy rodzinne oraz przyjaźń. Uczy miłości do bliźniego. Wzrastanie w wierze kształtuje system wartości młodych osób. Odpowiednie wzorce są kluczowe dla właściwego rozwoju intelektualnego i emocjonalnego. Dzięki nim uczniowie mogą wyrosnąć na mądrych i dobrych dorosłych ludzi, którzy wiedzą jak postępować.

Zrozumieć Pismo Święte

Biblia jest najważniejszą księgą w życiu katolika. Podręcznik “Poznaję boży świat dla każdego” zawiera liczne teksty biblijne. To bardzo ważne, aby mały uczeń zapoznawał się z treścią Pisma Świętego od najmłodszych lat i potrafił właściwie odczytywać jego znaczenie.

Zadania utrwalające wiedzę

Książka zawiera również część praktyczną, Ćwiczenia uczą dzieci, w jaki sposób żyć w zgodzie z Biblią oraz jak rozwiązywać codzienne dylematy, postępując według woli bożej. Zadania pozwalają także rozwijać kreatywność uczniów oraz dobrze się bawić, przez co lepiej przyswajają wiedzę.